ΣΗΜΕΊΩΣΗ! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Διαβάστε Περισσότερα

Το κατάλαβα !!

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Στις 25 Μαΐου 2011, η οδηγία 2009/136 / ΕΚ, (η «οδηγία Cookies"), η οποία τροποποιεί την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, τέθηκε σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Μεταξύ άλλων, η οδηγία ορίζει ότι «η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, που έχουν παρασχεθεί με σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες ".

Το cookie  είναι ένα μικρό αρχείο από γράμματα και αριθμούς που κατεβαίνει στον υπολογιστή σας όταν μπαίνετε σε ορισμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις ενος χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει στην ιστοσελίδα. Το cookie καθεαυτό δεν περιέχει ούτε συλλέγει πληροφορίες. Ωστόσο, όταν «διαβαστεί» από έναν κεντρικό υπολογιστή (server) σε συνδυασμό με τον browser σας, τότε μπορεί να βοηθήσει μία ιστοσελίδα να προσφέρει υπηρεσίες πιο φιλικές προς τον χρήστη, όπως π.χ να θυμάται προηγούμενες αγορές ή στοιχεία λογαριασμού.

Τα cookies βρίσκονται στη μνήμη του browser σας και συνήθως περιέχουν:

  • Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή (server) από τον οποίο εστάλη το cookie.
  • Τη διάρκεια ζωής του.
  • Μία τιμή – συνήθως έναν τυχαίο, μοναδικό αριθμό.


Η ιστοσελίδα που στέλνει το cookie χρησιμοποιεί αυτόν τον αριθμό για να σας αναγνωρίσει όταν επιστρέφετε στην ιστοσελίδα ή όταν περιηγείστε από σελίδα σε σελίδα. Μόνο ο server που στέλνει το cookie μπορεί να το “διαβάσει” και συνεπώς να το χρησιμοποιήσει. Τα cookies έχουν κεντρικό ρόλο για την προσωποποίηση του διαδικτύου και για τη συμπεριφορική διαφήμιση, η οποία συνήθως λειτουργεί χρησιμοποιώντας cookies.

 Διαβάστε περισσότερα 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ


Η Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (εφεξής καλούμενη ώς Σ.Δ.Σ.Τ.Ε), είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας http://www.sivitanidios.edu.gr/ (εφεξής καλούμενη ώς "Ιστοσελίδα" ).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο σκοπός αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης (εφεξής καλούμενη ώς Όροι) είναι να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε, των δράσεων της, και ειδήσεις οι οποίες δημοσιεύονται και σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητάς της.

Η ιστοσελίδα παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Η περιήγηση στην Ιστοσελίδα και η πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, συνεπάγεται στην ανεπιφύλακτη αποδοχή του χρήστη, του κάθε ενός από αυτούς τους Όρους. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Σε κάθε δεδομένη στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους όπως προβλέπεται στην Ιστοσελίδα, με την έκδοση των εν λόγω τροποποιήσεων για ενημέρωση των χρηστών, πριν την σύνδεση στην Ιστοσελίδα.

Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα από χρήστες που κάνουν κακή χρήση του περιεχομένου ή να προβαίνουν σε παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο.

Πρόσβαση και Χρήση

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δωρεάν, εκτός από το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών, όπως προβλέπεται από τον ISP του χρήστη.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει επιμελή χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που παρέχονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και τους παρόντες Όρους.

Υποχρέωση ορθής χρήσης

Οι χρήστες είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά τους, όταν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας και ενώ κάνουν περιήγηση ή έχουν την πρόσβαση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και μετά την πρόσβαση τους.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ορθή χρήση της ιστοσελίδας και τα εργαλεία που παρέχονται σύμφωνα με το Νόμο, τους όρους, τις οδηγίες και τις ανακοινώσεις οι οποίες είναι συμβατές με την ηθική ευπρέπεια και γενικά αποδεκτές με τη δημόσια τάξη.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο αυτής το οποίο γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς που δεν απαγορεύονται, δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους , δεν μπορεί να είναι επιζήμιοι για τα νόμιμα δικαιώματα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε ή των οποιοδήποτε τρίτων και ότι δεν μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά.

Ο χρήστης αποφασίζει να μην μεταβιβάσει, διαδώσει ή να παρέχει σε τρίτους οποιεσδήποτε πληροφορίες, δεδομένα, περιεχόμενα, μηνύματα, γραφικά, σχέδια, ήχο ή αρχεία εικόνων, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, λογισμικό και σε γενικές γραμμές οποιοδήποτε είδος υλικού που ανήκουν σε αυτή την ιστοσελίδα, επίσης να μην προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

– να προκαλεί, ενθαρρύνει ή να ενισχύει δράσεις που είναι εγκληματικές, δυσφημιστικές, βίαιες ή γενικότερα κατά το νόμο, την ηθική ευπρέπεια και γενικά τις αποδεκτές ορθές πρακτικές και τη δημόσια τάξη.

– σε ψευδής, διφορούμενες, ανακριβείς, υπερβολικές ή παράλογες , οι οποίες οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σφάλματα σχετικά με το αντικείμενο, προθέσεις ή σκοπούς του εκδόντα που κάνει την επικοινωνία.

– προστατεύονται απο οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικά ή βιομηχανικά τρίτων ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου ο χρήστης δεν έχει προηγουμένως ληφθεί από τους κατόχους της άδειας που απαιτείται για να προβεί όπως προβλέπεται.

– αναλόγως με την περίπτωση, να κάνεις παράνομη, δόλια ή αθέμιτη διαφήμιση και γενικότερα αθέμιτο ανταγωνισμό ή παραβίαση των νόμων που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

– να τοποθετείς ιούς ή άλλα φυσικά ή ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία μπορούν να βλάψουν ή να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία του δικτύου υπολογιστών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

– λόγω των χαρακτηριστικών τους (όπως η μορφή ή η επέκταση, μεταξύ άλλων), να προκαλέσει δυσκολίες στην κανονική λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα.

Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην Σ.Δ.Σ.Τ.Ε λόγω παραβιάσεως οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε βάσει των παρόντων Όρων ή νόμων που ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας.

Αποποίηση Ευθυνών

Για παράδειγμα αλλά όχι περιορισμένο από αυτό, η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τα ακόλουθα:

– την χρήση που γίνεται από τους χρήστες των υλικών σε αυτό το διαδυκτιακό τόπο ή των συνδέσμων αυτού, άσχετα με το εάν είναι απαγορευμένα ή επιτρέπεται, όταν αυτή παραβιάζει την βιομηχανική ή πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων σε σχέση με το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ή των τρίτων μερών.

– Τις ζημιές που δημιουργήθηκαν από την ομαλή ή ανώμαλη λειτουργία των εργαλείων αναζήτησης, την οργάνωση ή τοποθεσία του περιεχομένου ή την πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε γενικές γραμμές όποια λάθη ή προβλήματα απορρέουν από την ανάπτυξη ή την χρήση των τεχνικών στοιχείων της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε πρόγραμμα προμηθεύει τον χρήστη.;

– το περιεχόμενο των σελίδων στις οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω των links συμπεριλαμβανομένων της Ιστοσελίδας, άσχετα με το εάν ήταν αδειοτημένα.

Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε ανακοινώνει ότι δεν εγγυάται τα ακόλουθα:

– Ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στους συνδέσμους αυτής θα είναι συνεχής ή χωρίς προβλήματα.

– Ότι το περιεχόμενο ή το λογισμικό στο οποίο έχουν πρόσβαση οι χρήστες μέσω της ιστοσελιδας ή των συνδέσμων αυτής δεν θα περιέχει λάθη, ιούς ή άλλα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν το σύστημα ή τα ηλεκτρονικά αρχεία και φακέλους τα οποία είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή να δημιουργήσουν οποιοδήποτε άλλο είδος ζημιάς.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει να θεωρούνται ότι δίνονται για λόγους καθοδήγησης και διάδοσης, σε σχέση του σκοπού και των αποτελεσμάτων του, και για αυτό:

Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και συνεπώς αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές ή δυσκολίες επέλθουν στον χρήστη ώς αποτέλεσμα οποιασδήποτε ανακρίβειας περιέχεται.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι χρήστες αναλαμβάνουν να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα και να αποδεχτούν το περιεχόμενο του με καλή πίστη.

Σε σχέση με τον Οργανικό Νόμο 15/1999 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, σας πληροφορούμε ότι τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δίνεται για να συμπληρώσετε οποιαδήποτε φόρμα σε αυτήν την ιστοσελιδα ή σε οποιδήποτε e-mail πρέπει να στέλνονται στους λογαριασμούς μας:

Θα χειρίζονται με απόλυτη μυστικότητα/εχεμύθεια και θα αποτελέσουν μέρος των αρχείων της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε, τα οποία χρησιμοποιούνται για εταιρικούς λόγους καθώς και για την αλληλογραφία σχετικά με τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί μέσω της Ιστοσελίδας.
Αποδέχεται αυτή την πολιτική και εξουσιοδοτεί την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε να διαχειριστεί τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δίνονται.
Απλά και μόνο συνδεόμενοι με την Ιστοσελίδα, οι χρήστες δεν δίνουν προσωπικά στοιχεία και δεν υποχρεώνονται για αυτό.

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία περί προσταστίας δεδομένων, η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε έχει υιοθετήσει τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας για τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες και έχει εγκαταστήσει όλα τα μέσα και τα μέτρα που θα μπορούσε για να εμποδίσει την απώλεια, κακή χρήση και απόσπαση πληροφοριών.

Δικαίωμα στην πρόσβαση-επιδιόρθωση-ακύρωση και αντίθεση (Δικαιώματα ARCO)

Οποιαδήποτε στιγμή και σε σχέση με τον Οργανικό Νόμο, οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους να έχουν πρόσβαση, να επιδιορθώνουν, ακυρώνουν και να εγείρουν αντιρρήσεις για τα προσωπικά τους στοιχεία με έγγραφη αναφορά την οποία θα στείλουν με e-mail στο ........... ή με αλληλογραφία: ........................., υποδεικνύοντας το συγκεκριμένο δικαίωμα το οποίο ασκούν και υποβάλλοντας ένα αντίγραφο των εγγράφων.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα, η χρήση των cookies είναι απαραίτητη. Τα Cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε και είναι αποδεκτά από τον χρήστη όταν χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση κάποια προσωπική πληροφορία σχετικά με τον χρήστες δεν αποθηκεύεται και όλες οι πληροφορίες δίνονται ανώνυμα. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί μπορεί η χρήση των cookies να ακυρωθεί κάτι για το οποίο σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο σωστής λειτουργίας του δικού σας browser.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

H Σ.Δ.Σ.Τ.Ε τηρεί όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο και τις πηγές της Ιστοσελίδας και συγκεκριμένα για τις φωτογραφίες, εικόνες, κείμενα, λογότυπα, σχέδια, μάρκες και πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή.

Οι χρήστες πληροφορούνται ότι τα δικαιωμάτά αυτά προστατεύονται από τον τρέχοντα Ισπανικό και διεθνή νόμο σχετικά με την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Η μερική ή ολική αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή έγκριση από την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε απαγορεύεται ρητώς, συμπεριλαμβανομένης την χρήση hyperlinks, όπου η απαγόρευση ισχύει για όλο το περιεχόμενο.

Επιπλέον, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, προσαρμογή, αλλαγή, διανομή, εμπορευματοποίηση, έκδοση και χρήση με οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος παραβιάζει την τρέχουσα Ισπανική και διεθνή νομοθεσία πάνω στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, όπως επίσης απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή η εφαρμογή, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Έτσι η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε ανακοινώνει ότι δεν αποδέχεται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή άδεια για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, για το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτό.

Οδηγός Ορθής Χρήσης:

Μην χρησιμοποιείτε links τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα e-mail τρίτων ή sites για να έχετε πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο. Περιστασιακά, μαζικά e-mails ανιχνέυονται ή στέλνονται από λανθασμένες διευθύνσεις με τον μοναδικό σκοπό να αποκτηθούν προσωπικά στοιχεία χρηστών. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ώς "PHISHING". Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτό.

Λειτουργικός Νόμος Και Δικαιοδοσίας

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας θα ρυθμίζεται από τον Ελληνικό Νόμο. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε και των χρηστών θα εισακούγεται
από τα δικαστήρια της Αθήνας, και τα μέρη αποδέχονται αυτόν τον όρο.

moodleiek

Είσοδος

Η IP σας είναι
54Dot174Dot51Dot80
UNITED STATES
US